» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 277/1365/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/317/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie: prawa dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51 oraz prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 277/1365/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 277/1365/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 277/1367/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 277/1367/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 277/1367/2013

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 277/1366/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie prawa wierzytelności Powiatu Tarnogórskiego wobec Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 277/1366/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 277/1366/2013

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 277/1364/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/316/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 277/1364/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 277/1364/2013

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 277/1363/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na rzecz spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 277/1363/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 277/1363/2013

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »