» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 262/1263/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXVIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 262/1263/2013

Załączniki:
1) uchwąła nr 262/1263/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1264/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 262/1264/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 262/1264/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1273/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 262/1273/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1273/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1272/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozwiązania Wieloprofilowego Zespołu Szkół z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 262/1272/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1272/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1271/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 262/1271/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1271/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1270/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23

Symbol: 262/1270/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1270/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1269/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia IV Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23

Symbol: 262/1269/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1269/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1268/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 262/1268/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1268/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1267/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 262/1267/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1267/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1266/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Symbol: 262/1266/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1266/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 262/1265/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum dla Dorosłych nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Symbol: 262/1265/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 262/1265/2013

Data wprowadzenia: 2013-05-02

WIĘCEJ »