» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 231/1133/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 231/1133/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 231/1133/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1132/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 231/1132/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 231/1132/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 231/1131/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 231/1131/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 231/1131/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-01-04

WIĘCEJ »
POWRÓT