» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » opinie RIO

Tytuł:  opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Data dokumentu: 2021-01-15

Data wprowadzenia: 2021-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Tarnogórskiego

Data dokumentu: 2021-01-15

Data wprowadzenia: 2021-01-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Załączniki:
1) opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Data wprowadzenia: 2020-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2020-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem

Załączniki:
1) opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem

Data wprowadzenia: 2020-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Załączniki:
1) opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Data wprowadzenia: 2020-09-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2020-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2020-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2020 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2020-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2019-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2019-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2019-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2019-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Załączniki:
1) Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Data wprowadzenia: 2019-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Data wprowadzenia: 2019-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Data wprowadzenia: 2019-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
1) opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Data wprowadzenia: 2018-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2018-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
1) opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Data wprowadzenia: 2018-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości wykupu przez Powiat Tarnogórski obligacji komunalnych w łącznej wysokości 4 500 000 zł.

Załączniki:
1) Opinia

Data wprowadzenia: 2018-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Załączniki:
1) Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Data wprowadzenia: 2018-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2018-04-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1 342 952 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1 342 952 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026

Załączniki:
1) Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026

Data wprowadzenia: 2017-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1 342 952 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1 342 952 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2017-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

Załączniki:
1) Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

Data wprowadzenia: 2017-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Załączniki:
1) Opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Data wprowadzenia: 2017-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
1) Opinia - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Data wprowadzenia: 2017-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Data wprowadzenia: 2017-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2 781 522 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Opinia o możliwości sfinansowania deficytu

Data wprowadzenia: 2017-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Opinia - sfinansowanie deficytu 2017 roku

Data wprowadzenia: 2016-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026

Załączniki:
1) Opinia - projekt WPF 2017-2026

Data wprowadzenia: 2016-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
1) Opinia budżet 2017

Data wprowadzenia: 2016-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Załączniki:
1) Opinia - pismo przewodnie
2) Opinia - uchwała

Data wprowadzenia: 2016-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości spłaty przez Powiat Tarnogórski pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1.233.822 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

Załączniki:
1) Opinia

Data wprowadzenia: 2016-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2016-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2016-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2015-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2015-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2015-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2015-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości wykupu przez Powiat Tarnogórski obligacji komunalnych w kwocie 15 955 000 zł

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2015-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o programie postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2015-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2014-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2014-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2014-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2014-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Załączniki:
1) str. 1

Data wprowadzenia: 2013-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2013-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem

Załączniki:
1) opinia

Data wprowadzenia: 2013-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2013-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatyu Tarnogórskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2013-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2013-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości spłaty przez Powiat Tarnogórski kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2013-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2013-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości spłaty przez Powiat w Tarnowskich Górach kredytu długoterminowego w 2013 roku w łącznej wysokości 4 205 808 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zadania inwestycyjne

Załączniki:
1) Plik
2) Plik
3) Plik

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości spłaty przez Powiat w Tarnowskich Górach pożyczki długoterminowej w 2015 roku w wysokości 1 379 929 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2 000 000 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Załączniki:
1) Plik
2) Plik

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia

Załączniki:
1) Opinia
2) Opinia
3) Opinia

Data wprowadzenia: 2012-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Załączniki:
1) Opinia
2) Opinia

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia w sprawie przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego w Tarnowskich Górach projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Załączniki:
1) Opinia
2) Opinia

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o możliwości spłaty przez Powiat Tarnogórski kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załączniki:
1) Opinia
2) Opinia

Data wprowadzenia: 2011-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

Załączniki:
1) Opinia WPF

Data wprowadzenia: 2011-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Załączniki:
1) Opinia uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2011-03-31

WIĘCEJ »