» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 225/1101/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 225/1101/2012

Załączniki:
1) 225/1101/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 63.15 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1099/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 225/1099/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 225/1099/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1255.86 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1098/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 225/1098/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 225/1098/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 131 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1097/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie autopoprawki do złozonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 225/1097/2012

Załączniki:
1) uchwała nr 225/1097/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 76 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 224.5 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1100/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 225/1100/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 225/1100/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 68.86 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1093/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 225/1093/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 225/1093/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 68.86 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1092/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Budżetu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 225/1092/2012

Załączniki:
1) Uchwąła nr 225/1092/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 68.92 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1096/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 225/1096/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 225/1096/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1095/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 225/1095/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 225/1095/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 225/1094/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 225/1094/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 225/1094/2012 Typ: DOC, Rozmiar: 48.5 KB
2) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
POWRÓT