» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 215/1066/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki złożonego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarngórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 215/1066/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 215/1066/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 215/1061/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego grupowego oraz indywidualnego dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2012/2013

Symbol: 215/1061/2012

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 215/1065/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 215/1065/2012

Załączniki:
1) uchwala
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 215/1064/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 215/1064/2012

Załączniki:
1) uchwała
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 215/1063/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 215/1063/2012

Załączniki:
1) załączniki
2) uchwała

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 215/1062/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 215/1062/2012

Załączniki:
1) załączniki
2) uchwała

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
POWRÓT