» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXV z dnia 28.06.2012r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego 

Załączniki:
1) XXV/267/2012

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/292/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 

Załączniki:
1) XXV/292/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/290/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 

Załączniki:
1) XXV/290/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/288/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 

Załączniki:
1) XXV/288/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/286/20012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 

Załączniki:
1) XXV/286/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/284/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 

Załączniki:
1) XXV/284/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/282/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 

Załączniki:
1) XXV/282/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/280/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 

Załączniki:
1) XXV/280/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/278/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 

Załączniki:
1) XXV/278/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/276/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 

Załączniki:
1) XXV/276/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/275/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie   przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7 

Załączniki:
1) XXV/275/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie   przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 

Załączniki:
1) XXV/274/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/273/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie   przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5 

Załączniki:
1) XXV/273/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/272/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie   przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17 

Załączniki:
1) XXV/272/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/271/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6 

Załączniki:
1) XXV/271/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 

Załączniki:
1) XXV/270/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/269/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3 

Załączniki:
1) XXV/269/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/268/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43 

Załączniki:
1) XXV/268/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/266/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie  określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości 

Załączniki:
1) XXV/266/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/265/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) XXV/265/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/264/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórksiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XXV/264/2012

Data wprowadzenia: 2012-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/293/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Załączniki:
1) XXV/293/2012
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XVI/175/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/261/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie letnim 2012 roku w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji

Załączniki:
1) XXV/261/2012
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXIV/247/2012 z dnia 29 maja 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/260/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XXV/260/2012
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXI/224/2012 z dnia 27 marca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przebiegu połączenia kolejowego MiędzynarodoÂŹweÂŹgo Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej

Załączniki:
1) XXV/254/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku

Załączniki:
1) XXV/255/2012
2) ZAŁĄCZNIK

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/256/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Załączniki:
1) XXV/256/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/257/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wystąpienia Powiatu Tarnogórskiego ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Załączniki:
1) XXV/257/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/258/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016"

Załączniki:
1) XXV/258/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/259/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2016"

Załączniki:
1) XXV/259/2012
2) ZAŁĄCZNIK

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/262/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2012 roku

Załączniki:
1) XXV/262/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/263/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Świerklaniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego na kąpielisku strzeżonym nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2012 roku

Załączniki:
1) XXV/263/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/277/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 z Zespołu Szkół Techniczno - Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Załączniki:
1) XXV/277/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/279/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Załączniki:
1) XXV/279/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/281/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia VIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

Załączniki:
1) XXV/281/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/283/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) XXV/283/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/285/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia XI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) XXV/285/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/287/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia V Liceum Profilowanego z Wieloprofilowego Zespołu Szkół z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XXV/278/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/289/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Załączniki:
1) XXV/289/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/291/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Załączniki:
1) XXV/231/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/294/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenie skargi pani Elżbiety Szandrochy na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Załączniki:
1) XXV/294/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXV/295/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenie skargi pana Damiana Świerca na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Załączniki:
1) XXV/295/2012

Data wprowadzenia: 2012-07-04

WIĘCEJ »