» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XXII z dnia 27.04.2012r.

Tytuł:  uchwała Nr XXII/239/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/239/2012

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/242/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu, w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gmin

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/242/2012

Data wprowadzenia: 2013-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/232/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/232/2012

Data wprowadzenia: 2012-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/234/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/234/2012
2) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/234/2012
3) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/234/2012

Data wprowadzenia: 2012-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/241/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/241/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/240/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/240/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII231/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII231/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/233/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/233/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/235/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia protestu w związku z likwidacją posterunków Policji w Powiecie Tarnogórskim

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/235/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/236/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie funkcjonowania Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/236/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/237/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2011"

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/237/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/238/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu tarnogórskiego

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/238/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/243/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Pana Marka Breguły

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/243/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/244/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/244/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XXII/245/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Gabriela Rosochy na działalność Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury

Załączniki:
1) uchwała Nr XXII/245/2012

Data wprowadzenia: 2012-05-08

WIĘCEJ »