» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2012 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Parkowej 3, 3a w Nakle Śląskim"

Symbol: OR.ZP.272.4.29.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego" - część A

Symbol: OR.ZP.272.4.31.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego" - część B

Symbol: OR.ZP.272.4.31.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego - Geodeta Powiatowy"

Symbol: OR.ZP.272.4.24.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Łącza internetowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.26.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego"

Symbol: OR.ZP.272.4.25.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2012-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn ."Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej" - część A zamówienia

Symbol: OR.ZP.272.4.23.2012; SKPS.042.6.3.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-11-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn ."Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej" - część B zamówienia

Symbol: OR.ZP.272.4.23.2012; SKPS.042.6.3.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: OR.ZP.272.4.22.2012

Załączniki:
1) ogłszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego"

Symbol: OR.ZP.272.4.21.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2012-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na "Modernizację kompleksową operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Tworóg"

Symbol: OR.ZP.272.4.20.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-08-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: Kompleksowa kampania internetowa promująca projekt pn. "Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: OR.ZP.272.4.16.2012; SKPS.042.6.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.:"Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynkach szkół Powiatu Tarnogórskiego - Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 6"

Symbol: OR.ZP.272.4.18.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Zakup wraz z dostawą licencji"

Symbol: OR.ZP.272.4.17.2012, SKPS.042.1.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Zakup wraz z dostawą serwerów, sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, elementów elektronicznych, elektrycznych i wyposażenia dodatkowego"

Symbol: OR.ZP.272.4.19.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-06-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Dostawa wraz z transportem tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.7.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Dostawa tuszów, tonerów, taśm i elementów grzewczych"

Symbol: OR.ZP.272.4.8.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. Modernizacja kompleksowa ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kalety

Symbol: OR.ZP.272.4.3.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej"

Symbol: OR.ZP.272.4.12.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.14.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Świadczenie usług geodezyjnych w 2012 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.6.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Modernizacja gospodarki cieplnej w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 2, Parkowej 2, Parkowej 3, 3a"

Symbol: OR.ZP.272.4.10.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Wykonanie materiałów promocyjnych - gry planszowej - związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: OR.ZP.272.4.1.2012; CSF.3092-3/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.13.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2012 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.5.2012

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) informacja o zawarciu umowy

Data wprowadzenia: 2012-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia na nieruchomościach po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w latach 2012 - 2013"

Symbol: EO.ZP.3431-44/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2012-02-22

WIĘCEJ »