» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XVI z dnia 27.12.2011r.

Tytuł:  Uchwała Nr XVI/174/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/137/2011 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/174/2011
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XII/137/2011

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/171/2011
2) załącznik do uchwały Nr XVI/171/2011
3) tekst ujednolicony uchwały Nr XVI/171/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku

Data wprowadzenia: 2015-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/170/2011

Data wprowadzenia: 2014-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/175/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/175/2011
2) załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/175/2011
3) załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/175/2011
4) załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/175/2011
5) załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/175/2011
6) załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/175/2011
7) załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/175/2011
8) załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/175/2011

Data wprowadzenia: 2012-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/178/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/178/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/177/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/177/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/176/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/176/2011
2) załącznik do uchwały Nr XVI/176/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/168/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/168/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/167/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/167/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/166/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie korekty uchwały nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/166/2011

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/169/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/169/2011

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/172/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach, której przedmiotem będą budynki i budowle usytuowane na nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej 47-51

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/172/2011

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XVI/173/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/173/2011
2) załącznik do uchwały Nr XVI/173/2011

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XVI/179/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) uchwała Nr XVI/179/2011

Data wprowadzenia: 2011-12-30

WIĘCEJ »