» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja VII z dnia 27.04.2011r.

Tytuł:  Uchwała Nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/354/09 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) Załącznik nr 1
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXXVII/354/2009

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/91/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osób, których nieruchomości położone są w miejscowości Nakło Śląski

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/89/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osoby, których nieruchomości położone są w Tarnowskich Górach przy ulicy Młodzieżowej nr posesji 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25 oraz 31,

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/86/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku z późn. zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości,

Załączniki:
1) Załącznik nr 1
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XIII/148/2007

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/97/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/96/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011rok,

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/95/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późniejszymi zmianami

Załączniki:
1) Załącznik nr 1
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XLV/425/2009

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/90/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich ze zmianami

Załączniki:
1) Załącznik nr 1
2) tekst ujednolicony uchwały Nr III/27/99

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/87/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego,

Załączniki:
1) Załącznik nr 1
2) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/94/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla pana Gerarda Nowaka

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/93/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla pana prof. dr. nauk med. Mariana Zembali

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dodatkowych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26c w Tarnowskich Górach na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Henryka Gulba na Starostę Tarnogórskiego, dotyczącej braku skutecznego nadzoru architektoniczno - budowlanego oraz braku należytej współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony środowiska, za bezzasadną

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/84/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uznania skargi MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie za bezzasadną

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/83/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie uznania skargi MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach za bezzasadną,

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/82/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2010"

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VII/81/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudniania oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2010"

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »