» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2010 rok » Grudzień

Tytuł:  Uchwała Nr 9/60/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 9/59/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 9/58/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 8/57/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 8/56/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) Załącznik
2) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 8/55/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 8/54/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwał budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 8/53/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 8/52/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budzetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/51/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok.

Załączniki:
1) Uchwał budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr III/52/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/45/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/43/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie korekty uchwały Nr 1/1/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2010 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 7/42/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 7/41/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/29/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Załączniki
2) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/28/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 6/27/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 5/18/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 1/4/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 1/3/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 1/2/2010 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-01-25

WIĘCEJ »