Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 93/2011 z dnia 27.10.2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach
Symbol: EO.Z.0716-1-45/11

Zarządzenie nr 93/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia  27 października 2011r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz  § 43 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009r. ze. zmianami)


Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:

Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski,

Członkowie Komisji: 

Izabela Dittmann - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego,
Klaudia Zyśk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr.

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach, zgodnie z Uchwałą nr 92/444/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2011r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2011-10-28
Data wprowadzenia: 2011-10-28
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-10-28