Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 68/2011 z dnia 11.08.2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z poszczególnymi przetargami i rokowaniami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa
Symbol: VG.Z.0716-47/11

Zarządzenie nr 68/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 11.08.2011 roku

w sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania czynności związanych z poszczególnymi przetargami i rokowaniami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa


Na podstawie § 43 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XI/117/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011r.), w związku z § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu przetargów i rokowań na sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 lutego 2010 roku) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Powołuję Stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania czynności związanych z poszczególnymi przetargami i rokowaniami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:
Andrzej Pilot - Wicestarosta Tarnogórski

Zastępca Przewodniczącego Komisji:
Bartosz Skawiński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Członkowie Komisji:
Joanna Golus - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Aleksandra Klimek - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Joanna Respondek - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Jonasz Słodczyk - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Anita Zyzik - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

§ 3

W przypadku, gdy Przewodniczący Komisji nie jest obecny na przetargu, jego funkcję pełni Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2011 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Autoryzacja: Bartosz Skawiński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2011-08-12
Data wprowadzenia: 2011-08-12
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-08-12
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-08-12