Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 64/2011 z dnia 12.07.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Symbol: EO.Z.0716-1-31/11

Zarządzenie nr 64/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 12.07.2011 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

W § 2, ust. 1,
1. pkt 1) dodaje się lit. l) w brzmieniu "Biuro Kadr";
2. pkt 2) dodaje się lit. f) w brzmieniu "Wydział Komunikacji";
3. pkt 3) dodaje się lit. f) w brzmieniu "Wydział Organizacyjny";
4. pkt 3) dodaje się lit. g) w brzmieniu "Biuro Rady Powiatu".

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 58/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Członkom Zarządu Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2011 roku i obowiązuje na czas nieobecności Sekretarza Powiatu.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2011-07-15
Data wprowadzenia: 2011-07-15
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-07-15