Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 62/2011 z dnia 07.07.2011 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora do spraw kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"
Symbol: EO.Z.0716-1-30/11

Zarządzenie nr  62/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia  7 lipca 2011r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora do spraw kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Na podstawie § 43 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XI/117/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora do spraw kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy".       

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:

Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski

Członkowie Komisji:

Roman Kurtyka - Geodeta Powiatowy

Jarosław Leńdźwa - Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy"

Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca funkcję sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko inspektora do spraw kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Referacie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy", zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2009r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2011-07-08
Data wprowadzenia: 2011-07-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-07-08