Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 24/2011 z dnia 10.03.2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień
Symbol: EO.Z.0716-1-11/11

Zarządzenie nr 24/2011
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 10.03.2011 r.

w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie
ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień.

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.  zm.) oraz § 43, ust. 2, lit. a) Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego uchwałą
Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 r. ze zmianami

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

1. W § 1 Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień wykreśla się ust. 4.
2. W § 1 Zarządzenia nr 9/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4.02.2011 r. w sprawie ustalenia procedury rejestracji, opiniowania i podpisywania umów i porozumień dodaje się ust. 4a. o treści: "W projektach umów i porozumień należy podać podstawę prawną zawarcia umowy lub porozumienia."


§ 2

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialni są naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydzial Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2011-03-10
Data wprowadzenia: 2011-03-15
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2011-03-15