Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego nr 3/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego"
Symbol: EO.Z.0716-1-5/11

Zarządzenie nr 3/2011
Starosty Tarnogórskiego
 z dnia 27 styczeń 2011


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie "Poprawa efektywności, jakości
i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego"

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

oraz zgodnie z zapisami punktu 3.2. wniosku aplikacyjnego do projektu "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego"

Zarządzam, co następuje:
§ 1


Powołać Komisję Rekrutacyjną w celu poprawnej realizacji projektu systemowego pt. "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego"
w następującym składzie:

1. Anna Kubica - Koordynator projektu do spraw zarządzania i koordynacji działań
2. Jarosław Wasążnik - Koordynator projektu do spraw monitoringu i sprawozdawczości
3. Agnieszka Osadnik - Specjalista do spraw finansów w projekcie

§ 2


Do zadań Koordynatora do spraw zarządzania będzie należało:

Podlegają mu pozostali członkowie zespołu projektowego.

Do zadań Koordynatora do spraw monitoringu i sprawozdawczości będzie należało:


Do zadań Specjalisty do spraw finansów w projekcie będzie należało:


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się p.o. Naczelnika Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Dokument utworzono: Wydział Strategii i Funduszy Zewnetrznych
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara
Data dokumentu: 2011-01-27
Data wprowadzenia: 2011-01-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2011-01-27