Tytuł: Uchwała nr XLVII/405/2022 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

W dniu  25 listopada 2022 r. Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym, stwierdził nieważność ww. uchwały w całości. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art.80 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2022-11-30
Załączniki:
1) Uchwała nr XLVII/405/2022Wprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2022-11-03
2) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (znak sprawy NPII.4131.1.925.2022)Wprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2022-11-30
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-11-03
Edycja dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-11-30