Tytuł: Uchwała nr XXXV/326/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2021-11-04
Załączniki:
1) Uchwała nr XXXV/236/2021 Wprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2021-11-04
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2021-11-04