Tytuł: Uchwała nr XIII/142/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2019-11-08
Załączniki:
1) UchwałaWprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2019-11-08
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2019-11-08