Tytuł: Uchwała nr 206/874/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
Symbol: BKS


Osoba wprowadzająca dokument: Michał Kampa
Data wprowadzenia: 2017-04-27
Załączniki:
1) sprawozdanieWprowadził: Michał Kampa, Dnia: 2017-04-27
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Michał Kampa, dnia: 2017-04-27