Tytuł: Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Symbol: BKS


Osoba wprowadzająca dokument: Michał Kampa
Data wprowadzenia: 2017-03-20
Załączniki:
1) UchwałaWprowadził: Michał Kampa, Dnia: 2017-03-20
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Michał Kampa, dnia: 2017-03-20