Tytuł: Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


Osoba wprowadzająca dokument: Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia: 2016-03-17
Załączniki:
1) Uchwała nr 119/456/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 rokuWprowadził: Arkadiusz Gawenda, Dnia: 2016-03-17
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Arkadiusz Gawenda, dnia: 2016-03-17