Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 61 z dnia 26.08.2009 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.
Symbol: EO.Z.0716-3/20/09

Zarządzenie
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
nr 61 z dnia 26.08.2009 roku

w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach.

Na podstawie § 18 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. nr 139, poz. 1328), na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach :

§1

Powołuję z dniem 01.09.2009r. w skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach Panią Magdalenę Jaszke - lekarza specjalistę psychiatrę jako przewodniczącego  składu orzekającego.

§2

Pani Magdalena Jaszke wchodzi w skład orzekający Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności od dnia powołania do dnia odwołania z tej funkcji.

§3

Zakres zadań przewodniczącego składu orzekającego w  Powiatowym  Zespole zostanie określony przez Przewodniczącego  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara
Data dokumentu: 2009-08-27
Data wprowadzenia: 2009-08-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2009-08-27