Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 31/2009 z dnia 07.05.2009 r. ws. powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia zasadności skargi Pani Elżbiety Susek - Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej na działania bezpośredniego przełożonego - Pana Sławomira Wilka - Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Symbol: EO.Z 0716-3/10/09

ZARZĄDZENIE NR 31/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 7 MAJA 2009 R.

Na podstawie §4 ust.1 Zarządzenia Nr 95/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia  8 września 2006r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Antymobbingową do wyjaśnienia zasadności skargi Pani Elżbiety Susek - Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej na działania bezpośredniego przełożonego - Pana Sławomira Wilka - Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodnicząca Komisji:
  Krystyna Hese-Trzaska - Adwokat
Członkowie Komisji:
  Beata Dymarczyk-Grochowina - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  Seweryn Cierpioł - Audytor wewnętrzny w Biurze ds. Audytu

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2009-05-15
Data wprowadzenia: 2009-05-15
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-05-15