Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 23/2009 z dnia 30.03.2009 r. ws. powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli
Symbol: EO.Z 0716-3/7/09

ZARZĄDZENIE NR 23/2009
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 30 MARCA 2009R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XXVIII/274/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2008r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Artur Maligłówka - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Ewa Lukosz - Naczelnik Wydziału Kontroli
  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Kontroli, zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2009 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2009r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2009-04-10
Data wprowadzenia: 2009-04-10
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-04-10