Tytuł: Wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku


Osoba wprowadzająca dokument: Celina Maryńczuk
Data wprowadzenia: 2021-06-02
Załączniki:
1) Karta informacyjnaWprowadził: Celina Maryńczuk, Dnia: 2020-01-07
2) WniosekWprowadził: Celina Maryńczuk, Dnia: 2021-06-02
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2015-01-08
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2015-01-08
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2015-01-08
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2016-01-11
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-06-11
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-06-11
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-06-11
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-06-11
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-06-11
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-06-12
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-09-04
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2018-09-04
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2019-03-11
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2019-08-23
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2019-08-23
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2020-01-07
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2020-01-07
Edycja dokumentu: Celina Maryńczuk, dnia: 2021-06-02