Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 14/2006 z dnia 19 stycznia 2006 r. ws powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Audytu
Symbol: EO.0716-7/8/06

ZARZĄDZENIE NR 14/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 25 STYCZNIA 2006 R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko                         podinspektora w Biurze ds. Audytu.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
     Józef Korpak   - Starosta Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji: 
    Rudolf Sobczyk  - Audytor wewnętrzny w Biurze ds. Audytu
    Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca obowiązki Sekretarza Komisji

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Biurze ds. Audytu, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-02-16
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-16