Tytuł: Raport o stanie Powiatu Tarnogórskiego za rok 2019

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

Debata na Raportem o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok będzie miała miejsce podczas Sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

w dniu:

8 lipca 2020 roku

 

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data dokumentu: 2020-06-24
Data wprowadzenia: 2020-06-24
Załączniki:
1) Raport o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2020-06-24
2) Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu tarnogórskiegoWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2020-06-24
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2020-06-24
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2020-06-24