Tytuł: Raport o stanie Powiatu Tarnogórskiego za rok 2018

Debata na Raportem o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok będzie miała miejsce podczas Sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

w dniu:

14 czerwca 2019 r. o godzine 10.00.

 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2019-05-30
Załączniki:
1) Raport o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rokWprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2019-05-30
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2019-05-29
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2019-05-29
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2019-05-30