Tytuł: Uchwała nr 386/1831/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/517/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w tarnowskich Górach z późn. zm.
Symbol: 386/1831/2014

Dokument dostępny w załaczniku 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2014-06-11
Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1831/2014 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2014-06-11
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2014-06-11