Tytuł: Uchwała nr 386/1829/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok
Symbol: 386/1829/2014

Dokument dostępny w załaczniku 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2014-06-11
Załączniki:
1) Uchwała nr 386/1829/2014 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2014-06-11
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2014-06-11