Tytuł: Uchwała nr 350/1667/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku
Symbol: 350/1667/2014

Dokument dostępny w załączniku


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2014-02-13
Załączniki:
1) Uchwała nr 350/1667/2014 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2014-02-13
2) Projekt uchwały Rady PowiatuWprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2014-02-13
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2014-02-13