Tytuł: Uchwała nr 326/1582/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2014
Symbol: 326/1582/2013


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2013-12-02
Załączniki:
1) uchwała nr 326/1582/2013Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2013-11-19
2) Załączniki do projektu budżetu Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2013-11-19
3) Uzasadnienie Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2013-11-19
4) załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2013-12-02
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2013-11-19
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2013-12-02