Tytuł: Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.


Osoba wprowadzająca dokument: Justyna Schmidt-Łakomy
Data wprowadzenia: 2019-06-04
Załączniki:
1) Informacja o wyborze wykonawcyWprowadził: Justyna Schmidt-Łakomy, Dnia: 2019-06-04
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Justyna Schmidt-Łakomy, dnia: 2019-06-04