Tytuł: Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
Symbol: BSR.042.3.9.2018


Osoba wprowadzająca dokument: Agnieszka Jochlik
Data dokumentu: 2018-04-30
Data wprowadzenia: 2018-04-30
Załączniki:
1) Zapytanie ofertoweWprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2018-04-30
2) Załącznik nr 1Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2018-04-30
3) Załącznik nr 2Wprowadził: Agnieszka Jochlik, Dnia: 2018-04-30
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Agnieszka Jochlik, dnia: 2018-04-30