Tytuł: Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej w ramach projektu "Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Podziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
Symbol: BSR.042.4.4.2018


Osoba wprowadzająca dokument: Milena Makieła
Data dokumentu: 2018-04-25
Data wprowadzenia: 2018-04-25
Załączniki:
1) zapytanie ofertoweWprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2018-04-25
2) Załącznik nr 1Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2018-04-25
3) Załącznik nr 2Wprowadził: Milena Makieła, Dnia: 2018-04-25
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Milena Makieła, dnia: 2018-04-25