Tytuł: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2022-05-27
Załączniki:
1) SprawozdanieWprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2022-05-27
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2022-05-27