Tytuł: Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2020-10-30
Załączniki:
1) Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego Wprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2020-10-30
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2020-10-30