Tytuł: Uchwała nr 105/598/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2020-05-05
Załączniki:
1) uchwała nr 105/598/2020Wprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2020-05-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2020-05-05