Tytuł: Tryb pozakonkursowy "MAŁY GRANT"
Symbol: BKS.525.12.2019

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

 

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

Świerklaniecki park oczami artysty

Na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na tablicy ogłoszeń (tj. do 12.08.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: promocja@tarnogorski.pl


Osoba wprowadzająca dokument: Michał Kampa
Data wprowadzenia: 2019-08-05
Załączniki:
1) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznegoWprowadził: Michał Kampa, Dnia: 2019-08-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Michał Kampa, dnia: 2019-08-05