Tytuł: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
Symbol: BKS.520.1.2019

Uchwała nr 26/124/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 
Treść uchwały publikujemy w załączniku.


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Wilk
Data wprowadzenia: 2019-05-09
Załączniki:
1) Uchwała nr 26/124/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 rokuWprowadził: Katarzyna Wilk, Dnia: 2019-05-09
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Wilk, dnia: 2019-05-09