Tytuł: Uchwała nr 307/1331/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: 307/1331/2018


Osoba wprowadzająca dokument: Krystyna Wilczek
Data dokumentu: 2018-07-02
Data wprowadzenia: 2018-07-05
Załączniki:
1) Uchwała nr 307/1331/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 lipca 2018 rWprowadził: Krystyna Wilczek, Dnia: 2018-07-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krystyna Wilczek, dnia: 2018-07-05
Edycja dokumentu: Krystyna Wilczek, dnia: 2018-07-05
Edycja dokumentu: Krystyna Wilczek, dnia: 2018-07-05