Tytuł: uchwała nr XXVII/228/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017
Symbol: BKS


Osoba wprowadzająca dokument: Michał Kampa
Data wprowadzenia: 2017-02-14
Załączniki:
1) UchwałaWprowadził: Michał Kampa, Dnia: 2017-02-14
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Michał Kampa, dnia: 2017-02-14