Tytuł: UCHWAŁA NR XII/105/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016
Symbol: EKS


Osoba wprowadzająca dokument: Michał Kampa
Data wprowadzenia: 2015-11-27
Załączniki:
1) UchwałaWprowadził: Michał Kampa, Dnia: 2015-11-27
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Michał Kampa, dnia: 2015-11-27