Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 24/2009 z dnia 09.04.2009 r. ws. wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Symbol: EO.Z 0716-3/7/09

Zarządzenie Nr 24/2009
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 9 kwietnia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

zarządzam
co następuje:

§ 1

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 34/2007 Starosty Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach otrzymuje brzmienie:

1. Zakładana wysokość odpisu na rzecz ZFSŚ w roku 2009 wynosi 223 175,51 zł.
2. Środki ZFSŚ z roku 2008 wynoszą. 37 516,38 zł.
3. Należności z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości: 76 149,00 zł.
4. W 2009 roku plan rzeczowo - finansowy przedstawia się następująco:
a) pomoc rzeczowa przyznawana osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zapomogi pieniężne bezzwrotne, udzielane w wypadkach losowych, po uprzednim zbadaniu sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej - 2%
b) dofinansowanie wypoczynku urlopowego i "zielonych szkół" - 41%
c) finansowanie działalności kulturalno - oświatowej, w tym artystycznej, kulturalnej, rozrywkowej, sportowej i turystycznej - 4%
d) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe - 23%
e) dofinansowanie dla pracowników, emerytów i rencistów z okazji świąt - 30%.
5. Wysokość dopłaty przyznawanej z ZFŚS, na wypoczynek organizowany we własnym zakresie dla pracowników, emerytów i rencistów, przedstawia się następująco:

WYSOKOŚĆ PRZYCHODU NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
DO WYPOCZYNKU URLOPOWEGO 
poniżej 700 zł 600 zł
od 700,01 zł do 1 400 zł  500 zł 
od 1 400,01 zł do 2 100 zł  400 zł 
od 2 100,01 zł do 2 800 zł  300 zł 
powyżej 2 800 zł  200 zł 

6. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe przyznawane będą do wysokości 5 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Socjalnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2009-04-10
Data wprowadzenia: 2009-04-10
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2009-04-10