Tytuł: Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Sla. poz. 5897) "Protokół z sesji Rady wykłada się do publicznego wglądu na 5 dni przed terminem kolejnej sesji".


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2018-11-16
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2018-11-16