Tytuł: Sesja Rady Powiatu w dniu 27.06.2006 roku
Symbol: EB.0049-9/06

Data sesji:27.06.2006r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5, sala konferencyjna
 

Porządek obrad sesji :

1.Otwarcie sesji.
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2006 r.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
5. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnogórskiego za rok 2005.
6. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu w 2005r.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie  przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok, przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. „Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok” .
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie   zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie  zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie zrzeczenia się przez Powiat Tarnogórski prawa własności nieruchomości położonych w Nakle Śląskim, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Krupskim Młynie przy ul. J. Krasickiego 4, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie zmiany do uchwały nr XXXII/310/2005 Rady Powiatu z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu nr LII//2006 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach.
15. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.
Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (20.06.2006)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz


Osoba wprowadzająca dokument: Sonia Zmieskol-Kudelska
Data wprowadzenia: 2006-08-18
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-20
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-08-18
Przesunięcie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2006-11-30
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24