Tytuł: Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej ww ramach projektu "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Działanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.
Symbol: BSR

Treść informacji w załączniku.


Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Bąk
Data wprowadzenia: 2017-10-24
Załączniki:
1) protokółWprowadził: Dariusz Bąk, Dnia: 2017-10-24
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2017-10-24